کارت ویزیت و چاپ تراکت

ساخت وبلاگ
چکیده : . پيوستن، مستلزم اجازه گرفتن از صاحبان حق است و ناشران كشورهاي در حال توسعه توانايي مكاتبه با خارج، ... با عنوان : کارت ویزیت و چاپ تراکت بخوانید :

. پيوستن، مستلزم اجازه گرفتن از صاحبان حق است و ناشران كشورهاي در حال توسعه توانايي مكاتبه با خارج، تحصيل اجازه و مجوّز قانوني را ندارند. 3. پيوستن، چاپ تراکت نوعي همكاري را نيز ايجاب مي‌كند، و براي ناشران تنگدست و از لحاظ فني ناتوان و كم‌توان كشورهاي در حال توسعه، آمادگي همكاري با ناشران بين‌المللي و خارجي وجود ندارد. پيوستن، براي اين كشورها حكم جادة يكطرفه را دارد و شمار مطالبي كه از زبانهاي کارت ویزیت خارجي به زبان بومي ترجمه و منتشر مي‌شود، با تعدادي كه از زبان بومي به آنها ترجمه و منتشر مي‌شود قابل مقايسه نخواهد بود، بنابراين در نهايت و در مجموع به زيان كشورهاي كم توان و به سود كشورهاي نيرومند است

کارت ویزیت,چاپ تراکت,چاپ,...
نویسنده : چاپ بازدید : 12 تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 ساعت: 0:23