کارت ویزیت و چاپ تراکت

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

. پيوستن، مستلزم اجازه گرفتن از صاحبان حق است و ناشران كشورهاي در حال توسعه توانايي مكاتبه با خارج، تحصيل اجازه و مجوّز قانوني را ندارند. 3. پيوستن، چاپ تراکت نوعي همكاري را نيز ايجاب مي‌كند، و براي ناشران تنگدست و از لحاظ فني ناتوان و كم‌توان كشورهاي در حال توسعه، آمادگي همكاري با ناشران بين‌المللي و خارجي وجود ندارد. پيوستن، براي اين كشورها حكم جادة يكطرفه را دارد و شمار مطالبي كه از زبانهاي کارت ویزیت خارجي به زبان بومي ترجمه و منتشر مي‌شود، با تعدادي كه از زبان بومي به آنها ترجمه و منتشر مي‌شود قابل مقايسه نخواهد بود، بنابراين در نهايت و در مجموع به زيان كشورهاي كم توان و به سود كشورهاي نيرومند است

  • مطالب مرتبط
  • قیمت طراحی و قیمت چاپ
  • کارت ویزیت و چاپ تراکت
  • سنگ قابل چاپ
  • چاپ سنگی
  • حروف متحرک در چاپ
  • صنعت چاپ در مطبوعات
  • نویسنده : چاپ بازدید : 5 تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 ساعت: 0:23