دلايل مخالفان و موافقان پيوستن به معاهده‌هاي جهاني حق مؤلف

ساخت وبلاگ
چکیده : بي‌گمان دلايل مخالفان و موافقان پيوستن، از ديدگاهها و بر اساس نگرشها و ملاحظات مختلف است. پرداخ... با عنوان : دلايل مخالفان و موافقان پيوستن به معاهده‌هاي جهاني حق مؤلف بخوانید :

بي‌گمان دلايل مخالفان و موافقان پيوستن، از ديدگاهها و بر اساس نگرشها و ملاحظات مختلف است. پرداختن به اصل و ريشه‌هاي اينها در اين چاپ تراکت بحث كوتاه مسير نيست و تنها به برشمردن فهرست‌وار موارد كلي اكتفا مي‌شود. دلايل مخالفان.دلايل مخالفان پيوستن به يكي از معاهده‌هاي جهاني اجمالاً عبارتند از: 1. معاهده‌هاي جهاني حق مؤلف ، براي ايران و كشورهاي در حال توسعة ديگري كه بدانها بپيوندند ، تعهدات مالي تازه‌اي ايجاد مي‌كند و موجب مي‌شود كه هزينة نشر و در نتيجه، قيمت كتاب بالا برود و اين کارت ویزیت خود سبب خواهد شد كه صنعت نشر ضعيف و كم‌بنيه از بار مالي جديد ضعيفتر و كم‌توانتر شود و به بنية علمي و فرهنگي كشور آسيب، وارد آيد. 

کارت ویزیت,چاپ تراکت,چاپ,...
نویسنده : چاپ بازدید : 15 تاريخ : جمعه 5 آذر 1395 ساعت: 0:22